:WUMPSCUT:rozmowa/interview w zinie Anxious.exe
anxious.terra.pl


Prezentacja singla wydanego w Polsce przez Obuh Recrods
polish vinyl (by Obuh Records)
obuh.terra.pl


rozmowa/interview na e-zinie Sonic Boom
http://www.sonic-boom.com/interview/wumpscut.interview.html


      znam inny link/i know other link
...   możliwie z opisem/with description if possible   ...